2022/2023In sarduSerie AHermaea, bantzigat a bitzefa: Martignacco profitat e binchet in battor set

13/04/2023

Sas biancasblue achivint su primu set in su campu de s’Itas Ceccarelli, pustis penant sa furriada de sas friulanas, ch’isponent 3-1

Galu chena frutu sa chirca de sa prima bìnchida in sa Pool Promozione pro Hermaea Olbia, chi achivit su primu set in su campu de s’Itas Ceccarelli Martignacco, pustis sas friulanas sunt torradas, binchende in battor set (27-29; 25-17; 25-16; 25-23), in sa cuinta e penùltima gara de sa segunda fàse.

Indebadas sos 17 puntos de Miilen e Bulaich, a s’àter’ala invece at cumandadu pius de totu s’americana Wiblin (27).

SA GARA – Hermaea bella e lebia a sa tuccada, guidat s’incomintzu (12-10 cun muru vintzente de Gannar). In caminu Martignacco s’ischidat, s’accurtziat e si che colat innanti, giompende a su 19-17, chi consitzat su timeout a Guadalupi. Sa gara s’assestat tando fatu a su puntu contra puntu: sa diagonale de Wiblin gighet s’Itas Ceccarelli subra su 21-20, sas olbiesas mantenent su tempus ma parent accantu a ruere , cando Bole si leat sa boccia set subra su 24-22. Tando pigat a pizu sa balia de Millen, chi che trazat sas suas innanti cund’una serie de attacos vintzentes. S’estone ponet a terra sa boccia ‘e su vantaggiu, pustis s’Hermaea l’aggabat gratzias a un’attacu out de sa contra.

S’atza de sas friulanas torrat luego in su segundu partziale (7-0). Guadalupi mudat diagonale cun Bresciani e Fontemaggi. Su carru metzorat, ma no cantu impitadu pro podere oriolare su cumandu de sas meres de domo, chi mantenent su vantagiu de deghe puntos e tancant sos contos 25-17, gratzias a s’attacu in diagonale de Wiblin.

Illusòriu abbarrat su bilanciamentu de su terzu set a incomintzu: sas iscuadras si torrant donzi colpu, ma pustis Martignacco creschet su tempus (11-8). Hermaea tando suerat e sa perdida si faghet semper pius manna: sas friulanas, guidadas dae sa balia manna de Wiblin bolant subra su 18-12 e pustis la tancant 25-17.

Pius gherradu su cuartu game: s’Hermaea ponet fatu dae accurtzu (16-13), a sa fine oriolat sa contra, paret possibile de giompere a su tie break. Cun s’ajudu de unu frusciu malassortadu de s’arbitro, in su puntu contra puntu finale, finale – però, che pigat s’Itas Ceccarelli, chi carrat a domo piena binchida 25-23.

Mastru Dino Guadalupi cummentat gasì: “Fatu a unu primu set discretu, bene bilanciadu e giogadu dae ambas icuadras, amus bidu su malu incomintzu de su segundu partziale, gasì comente capitadu àteras vìas. Martignacco at tando miminadu s’arrìscu, agatende su mediu in attacu. Nois no amus invece agatadu unu bonu cabu. Sa tecnica a muru est abbarrada pagu pulida, gasì comente sa defesa. Pro sa contra no est’istadu difitzile a fuire innanti cun sos puntos. A sa fine semus torrados in giogu, ma sa capa fit tropu male sestada.In su terzu amus chircadu su recuperu, difàtis però peruna cosa andaiat bene pro nois. Amus peoradu in sa bàttida e comintzadu a tribulare in su muru defesa. S’atza issoro est tando bessida inforas e nois no amus agatadu sa mattessi balia. Bona sa furriada in su cuartu set, cando amus agatadu su sèstu ‘onu,  e fintzas calchi variascione.Dolu mannu pro su finale, sa contra puru at recònnoschidu sa faddina arbitrale, niune como potet narrere comente fit potida andare si s’arbitro aiat apidu frusciadu in favore nostru. Abbarrat su dispiaghere ca sa gara fit galu abberta. In su segundu e terzu set no amus giogadu comente ischimus, cun paga tecnica e balia. Martignacco at semper gherradu subra donzi boccia, dae incomintzu a sa fine, meritende gasì a sa fine sa resùlta”.

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 3-1 (27-29 25-17 25-16 25-23)

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Allasia 2, Wiblin 27, Eckl 13, Sironi 12, Bole 12, Modestino 14, Tellone (L), Lazzarin 1, Granieri, Cabassa. Non entrate: Guzin, Zanussi, Merlino. All. Gazzotti.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Miilen 17, Taje’ 8, Bridi 4, Bulaich Simian 17, Gannar 6, Messaggi 3, Barbagallo (L), Fontemaggi 3, Bresciani 1, Diagne. All. Guadalupi.

ARBITRI: Kronaj, Lentini. NOTE – Spettatori: 111, Durata set: 31′, 25′, 23′, 29′; Tot: 108′. MVP: Modestino.

 

Traduzione di Mario Bua Capitta di Amistade

SEGUICI SUI SOCIAL

Non perdere nemmeno una news sul mondo #HermaeaFamily, seguici sui social!

BIGLIETTERIA ONLINE

Acquista comodamente in formato digitale i tuoi biglietti per le partite della Serie A!
https://www.hermaeavolley.it/wp-content/uploads/2018/09/fila_blu__hermaeavolley_web-1.jpg

Instagram

[instagram-feed]

Archivi notizie

Privacy Policy

Cookie Policy

Volley Hermaea Olbia, Partita Iva 01720590908 - Lega Volley Femminile Serie A