2023/2024In sarduSerie AHermaea coladas a s’urtimu alenu a Lecco

07/11/2023

Sas olbiesas perdent sa batalla a su cuintu set: no abbastant sos 40 puntos de Adriano

Subra su taraflex de Lecco, s’ Hermaea si devet accontentare de unu puntu. Nudda ‘e ite faghere pro s’iscuadra olbiesa, remontada a sa fine dae Oro Cash.

No abbastat sa proa galana de s’opposto Virginia Adriano, chi at sinnadu 40 puntos, pro binchere una gara semper giogada cun colpu contr’a colpu durada pius de duas oras e mesa.

Su puntu postu in bertula no est paga cosa, ajuat a giompere a cuota chimbe, in sa classifica de su girone B de sas feminas.

SA GARA – Coladu un’incomintzu bilanciadu, Lecco mudat marcia cun sa diagonale de Conti, chi bàlet sa fuìda a 18-13. Ma Hermaea no drommit e sinnat battor puntos unu fatu a s’àteru, chi assuconant sa contra ( 23-20 cu Fontemaggi). Rimoldi binchet tando sa boccia set, sas biancasblue l’annullant duas bias, ma devent agabbare s’isperu cun sa faddina de Adriano (25-22).

S’Hermaea tuccat metzus in su segundu set (Schmit pro su 12-8 ), Lecco torrat a apparinare tando a 13 cun Salinas, ma sa sestina de Guadalupi agatat attacos vintzentes in manu a Adriano, chi guidat sa fùa. Ganner puru agatat balia manna cun sas fast e sas àbbilas de Taulara, pustis a una fuìda de tres puntos, torrant a leare in manos s’inertzia e gighent sos contos in paris, gratzias a s’ace de Parise (25-21).

In su terzu set Schmit e cumpantzas bogant sa balia in sa crèschida ‘e sa gara: Imamura donat su primu balantzu 15-14, Lecco apparinat subra su 19, ma a sa fine si devet arrendere a sa pipe de Adriano, chi balet sa colada innanti de s’Hermaea a 2-1, (25-19).

S’Oro cash alciat sa ‘oghe in su cuartu game, binchende dae incomintzu e si ch’istejat attesu 18-12 ( muru de Caneva, subra Imamura). S’Hermaea custa orta no resessit a accurtziare e Lecco furriat su giuditziu finale a su cuintu set, cun su mani out de Zojzi (25-19).

Adriano torrat tando a proare a si-che tratzare s’iscuadra chi a su cambiu campu de su tie break guidat galu 8-7. Su fast de Ganner (12-9) paret potat accontzare barriu, ma tot’in unu Lecco leat in manu su giogu e agabbat sa gara cun duos muros vintzentes, sinnados dae Zojzi.

“In sas urtimas duas partidas, amus metzoradu su giogu e battor puntos no sun paga cosa,”, narat Mastru Guadalupi, “dolu mannu pro su tie break, inue aimus potidu mudare su resultadu. Pro cantu a su cuintu set, devo narrere onore a sa contra, chi cun meda patzientzia at giradu metzus. Donzi gara at s’istoria sua, nois semus galu piseddas e s’scuadra nostra potet como creschere e ispantare. Sa gara de oe ch’es pigada a sas puntas pius alta e donzi tantu falada a giosso”.

 

Mario Bua Capitta di Amistade

SEGUICI SUI SOCIAL

Non perdere nemmeno una news sul mondo #HermaeaFamily, seguici sui social!

BIGLIETTERIA ONLINE

Acquista comodamente in formato digitale i tuoi biglietti per le partite della Serie A!
https://www.hermaeavolley.it/wp-content/uploads/2018/09/fila_blu__hermaeavolley_web-1.jpg

Instagram

Archivi notizie

Privacy Policy

Cookie Policy

Volley Hermaea Olbia, Partita Iva 01720590908 - Lega Volley Femminile Serie A