2023/2024In sarduSerie AFesta Manna pro s’Hermaea! Bìnchet còntra Bologna e si leàt sa salvèsa

09/04/2024

Bìnchere a s’urtimu alenu sa gara chi balet su derètu a bistare in serie A2 de sas feminas nos est cuntentesa de pagu contu pro Hermaea Olbia, chi che colat Bologna in tres set. Liberas dae obligu de atza, sas àbbilas de Taulara and guidadu su giogu de onzi manera, binchende gasì cun sos partziales de 25-15, 25-7 e 25-17. Ant tratzadu sa gara Laura Partenio (15 puntos), Virginia Adriano(21 puntos) e Islam Gannar (12 puntos). Sa festa est tuccada a sa fine de su segundu set, cando s’atacu vintzente de Gannar at donadu su puntu preguntadu pro poter abbarrare in sa categoria. In s’annu bennidore s’Hermaea at a poter restare in sa serie cadetta, giompende gasì a metzorare su record sardu in sa serie.

SA GARA – Pag’istoria a die de oe in su Geopalace, Partenio guidat luego sa fùa pro s’Hermaea, subra su 16-8. Bologna no donat cabu perunu e sas herminas giompent a +10, pro tancare a 25-15, pustis de sa faddina in sa bàttidade Lotti. Galu piu nòdidu su cumandu in su segundu set, postu luego in falada (13-3 sinnadu dae Adriano), e bìnchidu cund’unu 25-7 chi narat totu. In su terzu set su Geopalace si pesat a sa ritza e incomintzat sa festa, ma custu no furat atentzione a sa gara de sas àbbilas de Taulara, semper pius balentes in su terzu set puru, guidadu gratzias a sa fùa in sa mesania de su terzu e ultimu set. Hermaea torrat bìnchidora pro sa setima olta in deghe garas de sa Poule Salvèsa: sa cursa bàlet 36 puntos in sa classifica e una salvèsa meritada.

SU CUMMENTU – Mastru Dino Guadalupi: “ Amus giogadu una Poule Salvèsa meda bella aberu e no solu pro sos resultados. S’est bida una creschida nòdida in su tempus, c’at bogadu a pizu sa balentia bera de s’iscuadra in un’arrejinu de animu pius de totu. So meda cuntentu de poter cumpetere in custa categoria pro s’annu deghe, unu fatu a s’àteru. Naro sa veridade, mai apo pensadu chi fir potidu andare de àtera manera. Connosco sa balia de cust’iscuadra e ischio bene a inue potiat giompere. Tancare in domo su campionadu cund’una pro comente custa est sa cosa pius bella chia aimus potidu pensare e sa cuntentesa nostra no potiar essere istada pius manna”.

 

Mario Bua Capitta di Amistade

SEGUICI SUI SOCIAL

Non perdere nemmeno una news sul mondo #HermaeaFamily, seguici sui social!

BIGLIETTERIA ONLINE

Acquista comodamente in formato digitale i tuoi biglietti per le partite della Serie A!
https://www.hermaeavolley.it/wp-content/uploads/2018/09/fila_blu__hermaeavolley_web-1.jpg

Instagram

Archivi notizie

Privacy Policy

Cookie Policy

Volley Hermaea Olbia, Partita Iva 01720590908 - Lega Volley Femminile Serie A